Skip to content

Referenties

Wij zijn actief in de volgende sectoren: Gemeenten, Waterschappen, Architecten, Projectontwikkelaars, Bouwbedrijven en de Zorgsector. Een uitgebreide referentielijst is op aanvraag beschikbaar.

NAP hoogtemerken, Bunschoten

Voor de Gemeente Bunschoten heeft Infra Plus in 2010 het gehele NAP-hoogtemerkennet hersteld en gemeten. De meting betreft een aaneengesloten doorgaande waterpassing. Het eindproduct betreft een NAP-bouten boekje en de implementatie in een GIS (geografisch informatie systeem).

Veenendaal, De Salamander II

Voor deze woningbouwlocatie heeft Infra Plus het bouw- en woonrijpmaken voorbereid. Dit omvat o.a. het opstellen van het ontwerp openbare ruimte, inclusief rioleringsplan, waarbij het regenwater wordt  afgekoppeld en in de bodem infiltreert.

Opstellen van het RAW-bestek, ondersteuning tijdens de aanbesteding en het begeleiden van de uitvoering. Dit project is uitgevoerd in opdracht van een projectontwikkelaar, waarbij de openbare ruimte aan de gemeente is overgedragen.

Inrichting woonwijk L' Hermitage

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Omvat o.a. KLIC, definitief ontwerp riolering en maaiveldinrichting, RAW-bestek en aanbesteding. Hoog afwerkingsniveau, specifieke constructies: duikers met voorbemetseling, parkeerkuil met natuursteen, damwand met waterpartij.