Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Infra Plus

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn ons bewust van de grote impact van ons werk op de leefomgeving en de maatschappij. Daarom zetten wij ons actief in op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Infra Plus houden wij van ons vak. Het is prachtig om als civieltechnisch en landmeetkundig bureau een bijdrage te leveren aan de buitenruimte. Ons werk heeft een grote impact op de leefomgeving en maatschappij. Wij zijn ons hiervan bewust en zetten ons dan ook in om een duurzame leefomgeving te realiseren. Dit doen wij door ons actief in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan wat voor opdracht wij ook werken, wij stellen de volgende MVO pijlers altijd centraal.

People - Onze mensen, Onze opdrachtgevers, Onze maatschappij

Het werk dat wij doen heeft direct invloed op de leefomgeving. Hier zijn wij ons van bewust en stellen ons daarom altijd de vraag: ‘’Wat is in het belang van de ander?’’. Of het nu gaat om de bewoners, weggebruikers, opdrachtgevers of uiteraard ons eigen personeel, ieder heeft een eigen belang en die moet serieus genomen worden. Wij stellen de gebruiker voorop, maar nemen alle partijen zorgvuldig mee in dit proces. Want we krijgen het met elkaar, goed voor elkaar.

  Planet – Onze leefomgeving, onze toekomst

  In ons vakgebied kunnen wij echt het verschil maken op het gebied van een duurzame leefomgeving. Daar zijn wij ons van bewust en nemen daarom ook de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk gericht te werken aan een beter milieu. Concreet doen wij dit door kritisch te kijken naar het gebruik van materialen, kleurkeuze, type verharding, waterhuishouding, flora en fauna en meer. Wij reiken graag realistische duurzame opties aan, ook als dat niet direct in de opdrachtomschrijving staat. Dit omdat wij weten dat duurzame keuzes vaak niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook op de lange termijn een financieel voordeel heeft.

   Profit - Winst door te delen

   Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang om een gezonde financiële positie te creëren en te behouden. Dit doen wij door efficiënt, innovatief en ontwikkelingsgericht te werken. In eerste plaatst met als doel om een eindresultaat op te leveren waar alle betrokken partijen blij van worden, maar ook om onze dienstverlening te blijven ontwikkelen. Zo blijven wij onze kennis en kunde ontwikkelen, waarmee wij projecten kunnen realiseren die in het belang zijn van ons huidig en toekomstig leefklimaat.

    Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

    Contact

    Midden Engweg 21,
    3882 TS Putten

    Infra Plus contact 0341 - 701 135
    Info@infraplus.nl

    Certificaten