stedenbouwkundig plan

Infra Plus

Ontwerpen

Infra Plus draagt zorg voor praktische ontwerpen, zowel op het gebied van bouw- en woonrijpmaken, als herinrichting, revitalisering, reconstructies en kleine waterbouwkundige projecten. 

Onze diensten

Hoe gaat Infra Plus te werk?

Samen voor het beste resultaat

De weg naar een passend ontwerp is er één die je samen aflegt. Wij vinden het belangrijk dat klanten directe lijnen hebben met onze ontwerpers. Zo is er veel ruimte voor overleg en wordt waardevolle informatie direct overgedragen. Regelmatig krijgen wij van onze klanten te horen dat Infra Plus zich hierin onderscheidt.

Als wij aan de slag gaan met een ontwerp pakken wij dit integraal aan. Door onze kennis en ervaring kunnen wij bijvoorbeeld bij het bovengrondse ontwerp rekening houden met de ligging van ondergrondse infrastructuur. Dit voorkomt verrassingen.

1. Bestaande situatie in beeld brengen

Ieder ontwerp begint bij het in beeld brengen van de bestaande situatie. Dit doen wij door een hoogte- en situatiemeting, KLIC-melding en beschikbare ondergronden. Wij beoordelen de uitgevoerde onderzoeken stemmen vervolgens met u af of er nog aanvullend onderzoek nodig is. Denk hierbij aan een milieukundig, ecologisch of boomtechnisch onderzoek. Deze gegevens toetsen wij en de knelpunten worden door ons gemeld. De randvoorwaarden die hieruit ontstaan nemen wij mee in het ontwerp.

2. Uw wensen en eisen

Om tot een goed ontwerp te komen worden de wensen en eisen van u en die van de stakeholders verwerkt in een programma van eisen (PvE). Deze delen wij met u en zo stellen we samen het PvE vast. 

O.b.v. het stedenbouwkundig plan stellen wij het matenplan op. Het matenplan is de basis voor de verdere uitwerking. De kavels, woningblokken en de indeling van het openbaargebied zijn hierin maatvast uitgewerkt. 

3. Van stedenbouwkundig plan naar Voorlopig Ontwerp

Het stedenbouwkundig plan wordt in de VO-fase zo uitgewerkt dat alle onderdelen op de juiste positie komen te staan en er een  maatvast en civieltechnisch ontwerp ontstaat. Dit ontwerp voldoet aan het opgestelde programma van eisen. In verband met het ruimtebeslag is het van belang dat het waterhuiskundigplan beschikbaar is of direct in deze fase door ons wordt opgesteld. 

4. Groenplan, speelplan, verlichtingsplan

Op basis van het Voorlopig Ontwerp kunnen deelplannen, zoals het groenplan, spelen en het verlichtingsplan worden uitgewerkt. Dit kunt u zelf (laten) doen, maar Infra Plus kan u hierin zeker ook van dienst zijn. Ons advies is om tijdens deze fase om het ruimtebeslag te toetsen ook een aantal dwarsprofielen uit te werken.

5. Definitief Ontwerp

Binnen het definitief ontwerp (DO) worden alle deelplannen samengevoegd en getoetst of de plannen op elkaar passen of nog conflicten opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de posities van bomen en lichtmasten. Tijdens deze ontwerpfase wordt het ontwerp voorzien van materialisatie, maatvoering, hoogtes en nadere detail informatie. De dwarsprofielen vanuit het Voorlopig Ontwerp worden verder uitgewerkt. 

6. Burgerparticipatie

Tijdens het ontwerpproces vindt er vaak burgerparticipatie plaats of wordt er een informatiemoment voor omwonenden georganiseerd. Voor deze gelegenheden maakt Infra Plus de presentatietekeningen en visualisaties. Infra Plus adviseert en helpt mee met het organiseren van deze informatiemomenten. De input van de burgers / belanghebbende worden verzamelt en met u besproken. Als het gewenst en mogelijk is wordt het ontwerp vervolgens aangepast. 

7. Financieel haalbaar

Het is natuurlijk belangrijk dat een project ook financieel haalbaar is. Hiervoor stelt Infra Plus ontwerp- of budgetramingen op. Naast de technisch inhoudelijke kosten stemmen wij  met u af welke overige kosten binnen de raming moeten worden meegenomen.

Meer weten?

Over Ontwerpen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het ontwerpen van uw project of een stedenbouwkundig plan? Neem dan contact op met Rogier Vierveijzer (0341-701 135). Hij voorziet u graag van meer informatie en denkt met u mee.

Rogier Viervijver InfraPlus

Rogier Vierveijzer | Ontwerper

Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

Contact

Midden Engweg 21,
3882 TS Putten

Infra Plus contact 0341 - 701 135
Info@infraplus.nl

Certificaten