Waterhuishouding

Infra Plus

Waterhuishouding

In een land waar jaarlijks 873 millimeter regen valt is een goede waterhuishouding van groot belang. Infra Plus adviseert u graag.  

Onze diensten

Waterhuishouding

Watertoets, waterhuishoudkundigplan en rioleringsplan

Hoe kan regenwater zoveel mogelijk op de plek blijven waar het valt? Hoe kan overlast van regenwater zoveel mogelijk worden beperkt? En hoe geef ik binnen mijn project nu een praktische invulling aan klimaatadaptatie? Infra Plus helpt u met het beantwoorden van dergelijke vragen. Zo stellen wij voor uw project de watertoets, het waterhuishoudkundig- en/ of rioleringsplan op. Uiteraard wordt het advies rondom de vuilwaterriolering hierin meegenomen.

  Hoe gaan wij te werk?

  Samen met u, als opdrachtgever, de gemeente en het waterschap worden de eisen en randvoorwaarden bepaald. Ook kijken wij hoe het regenwater van bestaande panden kan worden afgekoppeld. Daarnaast doen wij, zo nodig, onderzoek naar de bodemgesteldheid, K-waarde en grondwaterstanden.

  Vervolgens voeren wij de berekeningen uit en geven wij advies omtrent de oplossingsmogelijkheden. Steeds vaker wordt er gekozen om waterberging te combineren met de groeninrichting, dit vormt dan één landschappelijk geheel binnen uw plan. Een goed waterhuishoudkundig systeem neemt veel ruimte in beslag, daarom adviseren wij om het waterhuishoudingplan al op te starten voordat het stedenbouwkundigplan definitief vastligt.

  De gekozen oplossingen werken wij concreet uit en stemmen wij af met de gemeente en/ of het waterschap, om vervolgens de watervergunning aan te vragen. Nadat de plannen goedgekeurd zijn wordt de waterhuishouding tijdens het verdere ontwerptraject technisch uitgewerkt.

  Meer weten?

  Over Waterhuishouding

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden over de waterhuishouding voor uw project? Neem dan contact op met Anneke Tempelman-Visser (0341-701 135). Zij voorziet u graag van meer informatie. 

  Daniel van den Dool InfraPlus

  Anneke Tempelman – Visser | Werkvoorbereider

  Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

  Contact

  Midden Engweg 21,
  3882 TS Putten

  Infra Plus contact 0341 - 701 135
  Info@infraplus.nl

  Certificaten