Skip to content

Civiele techniek

Ontwerpen & Tekeningen

Een goed doordacht ontwerp vormt de basis voor de juiste uitvoerbaarheid van een project.

Infra Plus draagt zorg voor praktische ontwerpen, zowel op het gebied van bouw- en woonrijpmaken, als herinrichting, revitalisering, reconstructies en kleine waterbouwkundige projecten.

Daarnaast verzorgen wij o.a. revisie- en presentatietekeningen.

Vanzelfsprekend in een moderne CAD-omgeving.

Bestekken

Een volmaakt bestek bestaat niet, het blijft tenslotte mensenwerk. Toch dient een bestek zo nauwkeurig mogelijk te worden opgesteld.

Het dient immers om een project technisch en financieel goed te laten verlopen binnen de vooraf gestelde kaders.

Een bestek is een contractdocument. Deze worden door ons opgesteld op basis van de RAW-systematiek. Bij bepaalde projecten kan ook worden volstaan met een programma van eisen of een werkomschrijving.

Hierin denken wij graag met u mee. 

Calculaties

Plannen dienen vertaald te worden in een financieel plaatje.

De meeste opdrachtgevers maken vooraf zelf een raming van de verwachte kosten van het project. Dit om budget beschikbaar te krijgen of te reserveren. Het uitbesteden van deze werkzaamheden gebeurt steeds vaker.

Infra Plus heeft de expertise in huis om een realistische raming op te stellen of een second opinion uit te voeren. Vanaf budgetramingen t/m bestekscalculaties.

Projectbegeleiding

Naast het uitwerken van complete projecten neemt Infra Plus ook (deel-)taken over.  Te denken valt aan:

  • Projectondersteuning op locatie
  • Vergunningstrajecten
  • Waterhuishouding
  • Overleg- en communicatietrajecten

Wij stemmen de gemaakte afspraken op elkaar af, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

Directievoering & Toezicht

Zodra een project in uitvoering gaat dient er toezicht en directie te zijn geregeld. Vertrouwen is goed, controle op de voortgang is beter.

Onze toezichthouders en directievoerders zijn vertrouwd met uitvoeringsprocessen en hebben inzicht in de juiste prijs/prestatieverhouding.

Vraag naar onze mogelijkheden.