Skip to content

Landmeetkunde

Hoogtemeting (DTM)

Veelal voeren wij hoogtemetingen uit welke resulteren in een digitaal terreinmodel (DTM). De reden van een hoogtemeting is om de (bestaande) nul-situatie, de situatie na ontgravingen en de eindsituatie inzichtelijk te krijgen, zodat tijdens het project hoeveelheden bepaald kunnen worden. De hoogtemeting is ook zeer aan te raden voor ontwerpprocessen en kan gebruikt worden als onderlegger in het ontwerpproces van een hoogteplan

Kadastrale werkzaamheden

Onduidelijkheden over de ligging van de kadastrale grens? Bij een grensreconstructie wordt de kadastrale grens uitgezet met de oorspronkelijke meetgegevens zoals deze bij het Kadaster bekend zijn. Voorafgaande de grensreconstructie worden de originele veldwerken opgevraagd bij het Kadaster waarna deze digitaal gekarteerd en omgezet worden naar een uitzetbestand.

Ook voor het vormen / het splitsen van percelen bent u bij Infra Plus aan het juiste adres.

Bouwmaatvoering​

De bouwmaatvoering is een wezenlijk onderdeel van het bouwproces. Infra Plus Landmeetkunde beschikt over de juiste uitrusting en kennis om u hierin te ontzorgen.

Uw uitgangspunten en tekeningen zijn hierbij van cruciaal belang. Wij verzorgen voor u o.a. de maatvoering voor de woningbouw, laagbouw, agrarische sector, scholen en hallen.

Of het nu gaat om bouwputten, heipalen of het uitzetten van stramienlijnen, vraag naar onze mogelijkheden.

Topografische metingen

Of het nu is voor het ontwikkelen van een nieuwbouwplan of een herstructurering van een bestaand gebied, een topografische meting is de basis voor een goed ontwerp. Binnen een topografische meting wordt de bestaande situatie vastgelegd. Denk hierbij aan bebouwing, opstallen, erfafscheidingen, maar ook bomen, riolering, verhardingen en puntobjecten. Bij deze inmeting verrichten wij veelal gelijk een hoogtemeting. Kortom; wij kunnen een volledige inventarisatie voor u uitvoeren. Een goed begin is het halve werk!

Groensector

Het inmeten van bestaande groenstructuren, bomen en terreinsituaties geeft een goed beeld van de situatie. De ingewonnen gegevens kunnen worden voorzien van extra informatie, zoals stamdiameter en kruinprojectie. Richting de uitvoering kunnen wij bijvoorbeeld markeren welke waardevolle elementen of bomen gehandhaafd moeten worden.