Aanbestedingsprocedure

Infra Plus

Aanbestedingen

Projecten die onder overheidsopdrachten vallen moeten worden aanbesteed. Infra Plus kent de verschillende aanbestedingsprocedures van de ARW 2016 en adviseert en ondersteunt opdrachtgevers tijdens de aanbestedingsprocedures.

Aanbestedingsprocedure bij Infra Plus

Tijdens dit proces werken wij samen met de projectleider en de inkoper. De lijnen zijn kort en de communicatie is helder.

Aanbestedingsdiensten

Bij een aanbesteding komen veel verschillende taken kijken. Infra Plus heeft ervaring met het begeleiden van dit proces en neemt het volgende voor u graag uit handen: 

 • Infra Plus adviseert op het gebied van gunningscriteria en stelt dit op 
 • Infra Plus stelt de inschrijvingsleidraad op
 • Infra Plus kan de aanbesteding verzorgen via een online marktplaats voor aanbestedingen
 • Infra Plus verzorgt de Nota van Inlichtingen
 • Infra Plus zorgt voor procesbegeleiding EMVI-aanbiedingen en beoordeling van EMVI-plannen
 • Infra Plus beoordeelt de inschrijvingen en stelt een gunningsadvies op 

  Aanbestedingsvorm bepalen

  Om welke aanbestedingsvorm het gaat wordt bepaald aan de hand van het projectbudget. Zo kan het gaan om meervoudige onderhands of nationale openbare procedure. Ook bepalen wij samen met u of het project middels “laagste prijs” of middels EMVI-criteria kan worden aanbesteed. 

  Maatschappelijk verantwoord en duurzaam

  Infra Plus adviseert u bij het maatschappelijk verantwoord en duurzaam inkopen. Eisen en randvoorwaarden kunnen enerzijds ondervangen worden in het contract en anderzijds kan middels EMVI-criteria ruimte en creativiteit aan de inschrijvers worden geboden.

   Meer weten?

   Over Aanbestedingen

   Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het aanbestedingstraject door Infra Plus te laten uitvoeren? Neem dan contact op met Daniël van den Dool (0341-701 135). Hij voorziet u graag van meer informatie. 

   Daniel van den Dool InfraPlus

   Daniël van den Dool | Directeur

   Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

   Contact

   Midden Engweg 21,
   3882 TS Putten

   Infra Plus contact 0341 - 701 135
   Info@infraplus.nl

   Certificaten