Infra Plus

Woonwijk Hokseberg
Al enige tijd zijn wij hier bezig me de civiele voorbereiding.
Ons werk
Woonwijk Hokseberg

Er gaat veel werk vooraf aan het ontstaan van een hele nieuwe woonwijk. Het mooie van ons werk is dat wij bij dit soort projecten al vanaf het prille begin betrokken zijn. Neem nou de nieuwe wijk ‘Hokseberg’ vlakbij ’t Harde. Al enige tijd zijn wij hier bezig me de civiele voorbereiding. 

Waar bestaan die voorbereidingen uit?
Op dit moment werken wij het stedenbouwkundig plan uit naar een technisch ontwerp. Om dit te kunnen doen heeft onze collega Richard (zie foto) aanvullende metingen uitgevoerd en lijnen van het bestemmingsplan uitgezet. 

Voor het technisch ontwerp berekenen wij ook de waterhuishouding. De berekeningen hiervoor zijn al eerder gedaan. In maart stond het mais nog op het land en destijds hebben we de K-waarde (waterdoorlatendheid van de bodem) en de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) onderzocht. Samen met het stedenbouwkundigplan zijn deze gegevens noodzakelijk om de wadis te bereken en te ontwerpen. 

De volgende stap die wij gaan zetten is om de ondergrondse infra uit te werken in het matenplan…

Er zijn dus al goede stappen gezet en velen zullen nog volgen. Graag houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen, dus: wordt vervolgd! 

Project in het kort

Type project: Civiele techniek
Omvang: Realisatie van 262 parkeerplaatsen
Kenmerken: RAW bestek – Directieraming – Waterhuishouding
Locatie: Ermelo

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Fietspaden Ermelo
Fietspaden Ermelo

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

Contact

Midden Engweg 21,
3882 TS Putten

Infra Plus contact 0341 - 701 135
Info@infraplus.nl

Certificaten