Infra Plus

Fietspaden Ermelo
Dit project bevat het vernieuwen van de fietspaden in Ermelo.
Ons werk
Fietspaden Ermelo

Ermelo, een prachtige plek om een flinke fietstocht te starten. Dat was al zo, maar nu is dat fietsen ook nog een stuk prettiger geworden. Op verschillende plekken in het buitengebied van Ermelo zijn namelijk fietspaden vernieuwd en verbreed, ongeveer 18 km in totaal. Wij mochten onze bijdrage leveren aan de realisatie van deze upgrade.

De gemeente Ermelo investeert in veilige, goede en voldoende fietspaden. Daarbij wordt er niet alleen rekening gehouden met de fietsers, maar bijvoorbeeld ook met de natuur en duurzaamheid. Infra Plus heeft een advies gemaakt voor verschillende soorten beton / toeslagmaterialen voor beton. De opdrachtgever heeft keuze gemaakt voor traditioneel product, hoofdzakelijk omdat er te weinig bekend is wat de restwaarde(circulariteit) van alternatieve toeslagmaterialen is op langere termijn.

Het grootste gedeelte van de fietspaden is aangelegd met beton (12 kilometer). Het fietspad langs de Stakenbergweg is uitgevoerd met uitneembaar vezelversterkt beton. Onder dit fietspad liggen veel kabels en leidingen en in het geval van een calamiteit moet je daar bij kunnen komen. Voor 3 paden (6 kilometer) is gekozen voor halfverharding van Koersmix.

In de regio zijn enkele locaties bezocht waar DurEko-mix was toegepast. Het is een halfverharding die zich makkelijk laat aanbrengen en onderhoudsarm is.

Infra Plus heeft zich niet alleen bezig gehouden met het ontwerp voor dit project, wij hebben ook de volgende taken mogen uitvoeren:
– Inventariseren en bepalen van de uitgangspunten
– Verhardingsadvies
– Bestekstekeningen maken
– Opstellen RAW-bestek
– Ondersteuning tijdens de aanbestedingsprocedure

Wij kijken terug op een geslaagd project en een prettige samenwerking met de gemeente Ermelo. Mooi om zo heel lokaal bij te mogen dragen aan de verbetering van de recreatieve fietspaden, iets waar we zelf ook graag gebruik van maken.

Project in het kort

Type project: Civiele techniek
Omvang: 18km aan fietspaden
Kenmerken: Ontwerpen, verhardingsadvies – bestektekeningen – RAW-bestek – aanbestedingsprocedure
Locatie: Ermelo

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Fietspaden Ermelo
Fietspaden Ermelo
Fietspaden Ermelo
Fietspaden Ermelo

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

Contact

Midden Engweg 21,
3882 TS Putten

Infra Plus contact 0341 - 701 135
Info@infraplus.nl

Certificaten