Infra Plus

Bedrijventerrein Broeklanden
Voorbereiding om het gebied bouw- en woonrijp te maken.
Ons werk
Bedrijventerrein Broeklanden

In de Gemeente Elburg wordt bedrijventerrein Broeklanden uitgebreid. Voor de realisatie van fase 2 kregen wij de taak om het bouw- en woonrijp maken voor te bereiden. Hiervoor heeft ons team gewerkt aan de ontwerpen en het maken van het bestek. Dat is allemaal afgerond en op dit moment is Van Gelder Groep BV bezig met de uitvoering van het bouwrijp maken.

Onze collega René van Duren was in de buurt en ging even langs om te kijken hoe het terrein er bij lag. Het is goed te zien dat het terrein bijna klaar is voor de bouw, alleen het asfalt voor de bouwwegen wordt nog aangebracht en dan kan er gebouwd worden.

Voor ons stopt het werk hier, maar voor veel andere bedrijven begint het nu pas. Mooi om zo aan de basis te staan van het ontstaan van dit bedrijventerrein.

Project in het kort

Type project: Civiele techniek
Omvang: Bedrijventerrein Broeklanden
Kenmerken: Ontwerpen – bestek
Locatie: Elburg

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Fietspaden Ermelo
Fietspaden Ermelo

Soortgelijk project? Neem contact op

  (0341) 70 11 35
  info@infraplus.nl

Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

Contact

Midden Engweg 21,
3882 TS Putten

Infra Plus contact 0341 - 701 135
Info@infraplus.nl

Certificaten