Bouwmaatvoering

Infra Plus

Over ons

Wij zijn een dynamisch civieltechnisch en landmeetkundig ingenieursbureau.

Infra Plus

Over ons

Wij zijn een dynamisch civieltechnisch en landmeetkundig ingenieursbureau.

Dagelijks werken wij aan oplossingen die maatschappelijk impact hebben. Dat is wat wij zo mooi vinden aan ons werk: klanten goede, kwalitatieve oplossingen bieden die tegelijkertijd een maatschappelijk doel dienen.

Volwaardig dienstenpakket

In de loop der jaren hebben wij onze dienstverlening uitgebouwd naar een volwaardig dienstenpakket. In dit alles staat de klant centraal. Want wij willen kwaliteit leveren en betrokken zijn bij het project, zo bouwen we niet alleen aan de oplossing, maar ook aan de klantrelatie.

Duurzaamheid

We zien zowel bij landmeten, als bij civiel dat de huidige projecten niet zozeer meer draaien om volume, maar veel meer om aspecten als inpassing en duurzaamheid. De beschikbare ruimte is kostbaar en de aandacht komt steeds meer te liggen hoe we die ruimte duurzaam kunnen inrichten met oog op de volgende generatie.  Dit houdt ook in dat de kansen in het stedelijke gebied goed benut moeten worden. De integrale aanpak van deze projecten brengt uitdaging en werkplezier met zich mee.

Groei van het team

Ons team is met het dienstenpakket meegegroeid en uitgebreid. De ervaring van en de saamhorigheid binnen het team is iets waar we trots op zijn. We werken onderling en met de klant op basis van vertrouwen, dat is ons uitgangspunt en dit zal altijd zo blijven.

Investeren in jong talent

 Juist voor jonge mensen die een steentje willen bijdragen aan een mooie omgeving biedt landmeten en civiele techniek veel mogelijkheden. Daarom maken wij graag verbinding met jonge mensen, middels stages, opendagen en snuffelstages. Zo investeren wij in jong talent en dat geeft ons ook een frisse kijk op onze dienstverlening.

Al met al staat Infra Plus B.V. voor de oplossing! Wij denken in, werken aan en organiseren oplossingen die doeltreffend zijn voor de klant en toekomst bestendig voor de leefomgeving zijn. Dat is wat ons drijft.

  Historie

  Infra Plus B.V. is een modern ingenieursbureau, gevestigd in Putten (Gld.). Infra Plus B.V. is actief in de civieltechnische- en landmeetkundige dienstverlening ten behoeve van een brede groep opdrachtgevers.

  In 2003 is Infra Plus B.V. opgericht. Destijds vanuit de aannemerij gestart, om zo de voorbereiding en uitvoering te kunnen verzorgen. Al snel bleek dat de lokale overheid behoefte had aan onafhankelijk advies en zodoende is Infra Plus zelfstandig verder gegaan.

  Vanaf 2009 is Infra Plus gevestigd in Putten. Naast civieltechnisch advies zijn we dat jaar ook begonnen met landmeetkundige werkzaamheden. Vervolgens zijn in 2015, door een overname, de landmeetkundige activiteiten rond bouwmaatvoering uitgebreid.

  Het beleid is steeds gericht op een stabiele groei. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat Infra Plus een breed scala van diensten aanbiedt. Daarbij realiseren wij ons wel dat we niet alles zelf kunnen en moeten doen. Daarom werken we samen met vaste adviseurs, om zo de opdrachtgever van de juiste oplossing te kunnen voorzien.

  Naar de toekomst toe zal voor de projecten steeds meer maatwerk worden gevraagd. Goed en rendabel ruimte gebruik met een klimaatbestendige en duurzame inrichting wordt de standaard. De ontwikkeling die wij hierbij zien is dat Infra Plus steeds vroeger in het proces betrokken raakt. Dit versnelt onze ontwikkeling en geeft dynamiek aan ons werk.

  We zijn blij en dankbaar wat er in de afgelopen jaren is opgebouwd en staan klaar om u van dienst te zijn.

  Missie & Visie

  Infra Plus B.V. staat voor de oplossing! Dit uit zich in het denken in, het werken aan en het organiseren van oplossingen.

  In eerste plaats staat de klant centraal, maar wij zijn ons ook terdege bewust van de maatschappelijke impact van ons werk. Daarom zien wij het ook als onze missie om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. Wij bieden dan ook toekomstbestendige oplossingen en zetten actief in om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  In dit alles vinden wij het van groot belang dat klanten ons herkennen aan onze flexibele, communicatieve en duidelijke opstelling met een tijdige levering. Met als eindproduct een kwalitatief hoogwaardige oplossing.

   

   

  Infra Plus civieltechnisch & landmeetkundig bureau

  Contact

  Midden Engweg 21,
  3882 TS Putten

  Infra Plus contact 0341 - 701 135
  Info@infraplus.nl

  Certificaten